Felszerelhető-e a PREFA tető egy hullámlemezes tetőre?

Tetőfelújítások esetén a leggyakrabban felmerülő kérdések egyike, hogy a PREFA tető felrakható-e a meglévő, hullámlemezes azbeszt tetőre is? Technikailag megoldható, de az ökológiai szempontból is előnyös alumíniumtető gyártójaként nem javasoljuk a felújításnak ezt a módját. Mivel a legtöbb hullámlemezes tető egészségre káros azbesztszálakat tartalmaz, ügyelni kell arra, hogy ezek a szálak ne szabaduljanak fel. Ezek a szálak fúráskor és vágáskor, valamint az anyag folyamatos, további környezeti hatások nélkül is bekövetkező öregedése miatt szabadulhatnak fel. Ha a hullámlemez anyaga egyszer az alumínium tetőburkolat révén védetté válik, akkor a kiszáradási és öregedési folyamatot semmi nem állíthatja meg. Ezért javasoljuk, hogy az egészségügyi és ökológiai szempontokat figyelembe véve kerüljék az ilyen veszélyeket, és az azbeszttartalmú hullámlemezeket szedjék le.

Leszerelés

Az azbeszttartalmú anyag leszerelését külön erre a feladatra kioktatott szakkivitelezők végezhetik. A Bádogosok és Rézművesek Szövetségi Ipartestülete 2007 elején kiadott egy segédletet az azbesztcement kezeléséről. Ebben a segédletben egyértelműen rögzítik, hogy az azbesztcement milyen gondos bánásmódot és tárolást igényel. Alapvetően érvényes, hogy a finom szálas-cement por szabadba kerülését meg kell akadályozni. (pl.: gyors járású gépekkel nem szabad fúrni és vágni, a tetőaljzatokat nem szabad „kirázni”, a törmeléket nem szabad csúszdán leengedni stb, ...). Ezenkívül az anyagot úgynevezett „Big-Bag” zsákokban kell a munkaterületről pormentesen elszállítani.

ÚJrafedés

A tetők régi, azbeszttartalmú hullámlemezekkel történő újrafedése (a 2003/18/EK „Azbeszt” irányelv és a Szövetségi Törvénytár 447/2003 számú, a „Vegyszerek tilalmáról szóló rendelet” 2. §-a értelmében) törvényellenes.

Deponálás

Az azbeszttartalmú hullámlemezek deponálása a hulladéklerakásról szóló 2008. évi rendelet hatálybalépése óta az ilyen építési hulladékok számára kialakított lerakóhelyeken történik. A hulladékot szállításkor azbeszttartalmú anyagként kell megjelölni, a lerakóhely üzemeltetője pedig köteles különleges intézkedéseket hozni az építési hulladék ártalmatlanítására. Feltétlenül törekedni kell a pormentes tárolásra.