Az Elite Lakópark Újbudán

Az Elite Lakópark a 2016 óta újraéledő budapesti és újbudai lakáspiacon, barnamezős fejlesztésként, üresen álló egykori üzemi terület hasznosításával jött létre. Az épülettervezés a nyugati minták céljait és eredményeit ötvözte az aktuális hazai piaci igényekkel, tiszteletben tartva a környezetet. A Székhelyhidi Gábor vezető tervezővel folytatott beszélgetésből az is kiderül, miért egyedülálló a projekt a jelenlegi fejlesztések között.

A pazar külsejű Elite Park ingatlanegyüttes homlokzatában, téralakításában, színeiben teljesen eltér a többi hazai lakópark fejlesztéstől. Messze nem „kockaház” jellegű, hanem az épületek mindegyikének különleges formája van. A játékosan megtört homlokzattal, ferde tetősíkokkal operál úgy, hogy a funkcionalitás elsőbbsége csöppet sem sérül. Ebben pedig a könnyen alakítható és sokféleképpen alkalmazható PREFA alumínium burkolatok az épület több pontján szerephez jutottak.

KAS Design

Az Elite Park a maga 85.000m2 területével jelenleg a KAS Design Kft. egyik legnagyobb projektje, ahol már városépítészeti mértékkel kellett tervezni és gondolkodni. A Budafoki út – Barázda utca – Szerémi út – Galvani utca által határolt területen többféle típusú terület tervezése volt a feladat.

KAS Design Kft. 1991-ben alakult Kruppa Építésziroda néven – innen a jelenlegi név: KAS (Kruppa Architect Studio), vezető tervezője Székelyhidi Gábor. Belsőépítészeti munkák mellett jellemzően lakó és szállásépületek tervezésével foglalkoztak a közelmúltban (és jelenleg is), de iroda, kereskedelmi, ipari, oktatási épületek, sportlétesítmények is szerepelnek munkáik között. Magyarországon és nemzetközi szinten (Luxemburgban, Ukrajnában és Oroszországban) is dolgoznak, alapvetően generáltervezőként. Az Elite Park 2017-ben az „Év Tervezett Lakó Projektje” címet is elnyerte az ingatlan.com és iroda.hu által megszervezett versenyen.

Infrastrukturális igények találkozása a funkcióval

Az Elite Lakópark tömegével és kiterjedésével hatással lesz a későbbi beépítésekre, és az itt későbbiekben létesülő intézményi háttérre és infrastruktúrára is kihat majd. Éppen ezért a tervezés során sok szempontot kellett figyelembe venni. Ezek között fontos volt az önkormányzat igénye, de a jövőbeni infrastrukturális beruházásokkal, például az úthálózat fejlesztési elképzeléseivel is összhangban kellett tervezni.

Az eredeti építtetői szándék szerint 6 ütemben 1000 lakás építése volt a cél, míg végül a lakások száma 706-ra csökkent, és a kivitelezés 3 ütemben valósult meg – változatos, széles igényeket kielégítő lakáskínálattal. Az I. ütemben egy épület készült el 268 lakással és 2 üzlettérrel, míg a továbbiakban 438 lakás építése valósul meg közterületi parkolóhelyekkel, zöld és gyalogos felületekkel, és a két épülettömb között lévő területen egy publikus játszóudvarral. Mivel a beruházás közterületeket is érint, ezért kereskedelmi és szolgáltató funkciók is létesültek. A további két épület építése (II. és III. ütem) az építtetői szándék szerint idén kezdődik meg.

Az épületegyüttes elosztása

A valamikori üzemi terület újrahasznosításánál figyelembe kellett venni, hogy eltérő rendeltetésű, tömegű és léptékű új épületet kell integrálni az adott környezetbe. Ugyanakkor a cél egy markáns épületegyüttes létrehozása volt, az épülettömeghez léptékben illeszkedő, minimalista homlokzati rendszerrel. A belső térstruktúránál fontos volt, hogy a lakások a változó piaci igényeknek megfelelően akár menet közben is variálhatók/átoszthatók legyenek a fő tartószerkezeti és gépészeti rendszerek, valamint a külső megjelenés módosítása nélkül. Az épület tömege miatt elsődleges szempont volt, hogy benapozható legyen, és ne legyenek zárt, belső udvarok, inkább egybefüggő és átjárható zöld területek. Az Elite Lakópark építésénél a városrész jövőbeni átalakulása jelentette a legnagyobb kihívást. Figyelembe kellett venni a szomszédos telkek kialakítását, belső udvarainak elosztását, a lehetséges összenyitásokat, parkosítási terveket, illetve az esetleges jobb közlekedési-parkolási rendszer kiépítésének esélyeit. Nem túlzás azt mondani, hogy az Elite Park meghatározza a környék építészeti arculatát. Sőt, ez az előremutató vállalkozás a nyugat-európai lakóingatlanfejlesztések élvonalát képviseli.

Esztétikus és funkcionális

A tervezésénél és kivitelezésénél az egyik kihívást az épület középső részén lévő, feszített pászmás „hídszerkezet” jelentette, amely hazai viszonylatban is rendkívül egyedi felkészültséget, szervezést, és persze tervezést igényelt. A Colas Alterra, mint szerkezetépítő kisgenerál végezte az építkezés ezen ütemét: a cég az alapozást, a vasbeton- és acél szerkezeteket építette magas minőségben. A kivitelezői sebesség nem is annyira az anyagválasztástól függött, hanem sokkal inkább a felkészült szerkezetépítői háttértől. A szerkezeti (és homlokzati) rendszer egységes raszteressége tudatos építészeti döntés volt, ahogy a minél több előregyártott szerkezetek alkalmazása is. Ezzel a gondolkodással kevesebb eltérő segédszerkezetet, illetve minél egységesebb megoldandó csomóponti helyzetet teremtettek, támogatva a kivitelezők munkáját – csökkentve az élő munkaigényt –, és a projektméret ellenére minél inkább elkerülve ezzel a lehetséges „műszaki problémákat”.

„Az esztétikum és a funkcionalitás egységének megteremtésére törekedtünk, cél volt a minimalista vizualitás megteremtése is.” – mondta Székelyhidi Gábor. – „A tömbszerű megjelenés és a homlokzat ismétlődő pixel-szövete lényeges elem volt, amit nem akartunk fölöslegesen megbontani túl sok anyag vagy felület használatával. Ugyanakkor az eltérő műszaki szükségszerűségek miatt nem lehetett figyelmen kívül hagyni az eltérő teljesítményű rendszerek használatát sem. Ezek egységbe rendezhetősége határozta meg az anyagválasztást.”

Az anyagválasztás

A KAS Design számára nem volt ismeretlen a PREFA anyag, több korábbi munkájuk során használták már a rendszert –héjalásként, vízelvezetéseknél, vagy fedőanyagként. A korábbi tervezői tapasztalatok adtak alapot annak, hogy az Elite Park esetében is erre a modern alumíniumra esett a választás: műszaki alkalmazhatósága, komplett rendszerstruktúrája, ár-érték aránya és a céloknak is megfelelő széles színválasztéka voltak a döntés tényezői.

A PREFA anyagait a 6. emelet feletti 11,1 fokos tető, illetve a 65-80 fokos homlokzat-tetők héjalásánál, valamint az azokba épülő tetődobozolásoknál, továbbá nyílászáró párkányok és attika lefedéseknél használták. A vezető tervező véleménye szerint az anyagválasztás a munka sebességére is előnyös hatást gyakorolt: az előregyártott elemeik gyorsították a kivitelezést, a gyártó a tervezés és a beépítés során nyújtott szakmai segítsége is hasznos volt.

„Az Elite Park esetében egyedi, korcolt, hajlított lemezeket alkalmaztunk, de az akár 80m hosszú tetőfelületeket egybefüggő felületként kívántuk láttatni. A legnagyobb kihívást a 65-80 fokos hajlásszögű tetőhomlokzatok rejtett vápa csomópontjai jelentették, melyek tűzvédelmileg is kritikus pontok voltak. Többek között a PREFA rendszerrel ezekre is választ adhattunk.” – emelte ki a szakember az anyagválasztás szempontjai közül.

A színválasztás azonban kifejezetten rendhagyóra sikerült. Ugyan külföldön nem ritka, Magyarországon még nem olyan gyakoriak az ennyire világos árnyalatok. A kiválasztott standard-naturális színhez igazították a többi anyagot, ezzel a tömeg megbontása nélkül jött létre az egységes felület. A színes elemek inkább más részeken jelennek meg, ezzel létrehozva egyfajta harmóniát a dinamikus-statikus tömegben. A házak fehér homlokzatára, nemes anyagokból készült, színezett homlokzati elemek kerültek, a szivárvány színeivel kiegészítve – mindezt úgy, hogy az otthonokból az adott külső színek nem érzékelhetőek, nem zavaróak.

A PREFA anyagok alkalmazása az alumínium újrahasznosíthatósága miatt is előnyös. A fenntarthatóság fontos szerepet játszott az Elite Park esetében is, ahogy az a KAS Design által tervezett más épületek esetén is érvényesül.