Társadalmi felelősségvállalás: sok milliós adomány gyermekintézményeknek

A Prefa életében ugyanúgy a vállalati kultúra megkérdőjelezhetetlen része a társadalmi felelősségvállalás, ahogy az a nagyvállalatok esetén ma már természetes.

E tevékenység fontos eleme a Várépítő pályázat, amelynek a Prefa 2010 óta aktív részese, és amelyen az elmúlt években közel nettó 6 millió forint értékű ereszcsatornát adományozott gyermekintézményeknek.

 

A Várépítő pályázat több mint két évtizedes léte alatt évente több 10 millió forintnyi építőanyagot gyűjtött össze, építőipari cég felajánlásait, amelyhez a korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkező gyermekintézmények és műemlékek juthatnak hozzá.

„Ezeknél az intézményeknél dolgozók gyakran tesznek tanúbizonyságot ember feletti munkáról, nehéz körülmények közötti kitartásról. Ez nekünk, az építőipar és így magyar gazdaság szereplőinek lehetőségeinkhez mérten kötelességünk támogatni.” – mondta Nemere Judit, a PREFA magyarországi ügyvezető igazgatója. A közel sem ideálisnak nevezhető állapotok között, főleg az anyagi források hiányában, önerőből gyakran nem egy építkezés, de még egy kisebb felújítás is megvalósíthatatlan feladatnak tűnik. Ilyen és hasonló társadalmi célok által inspirált felajánló cégek közös munkája élteti immáron több mint 20 éve a Várépítő Pályázatot.

A legkisebb is számít, különösen ha esik az eső

A PREFA minőségi ereszcsatornáival járul hozzá a pályázó gyerekintézmények és műemlékek felújításához - immáron 11 éve. Ugyan első olvasatra az ereszcsatorna talán elhanyagolható részletnek tűnik – ám annak hiányát érezhetjük meg először egy erősebb esőzés után  - egy jó tető csak azzal működik igazán. A PREFA a Várépítő Pályázatnak újkori történetének aktív és fontos tagjává vált – 2010 óta közel 6 millió forintnyi ereszcsatorna került a pályázókhoz.

Tekintsünk vissza az elmúlt évek néhány pályázójának eredményeire!

(PREFA szállítmány érkezik a Debreceni Fény Felé Alapítvány számára)

2017-ben Nagylózs Község Önkormányzata nyújtott be pályázatot az általános iskolás gyermekek étkeztetésének helyt adó épület tetőfelújítására. A Várépítő segítségével sikerült egy a korábban erre a célra megvásárolt ingatlant renoválni, így minden feltétel adott lett egy melegkonyha létesítéséhez – ami 2017-ben el is készült.

Ebben az évben a PREFA díjazottjai közé került a vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola, amelynek 934m2-es tetőzet teljes cseréjéhez járult hozzá a cég. Itt is megvalósult egy sokszor javasolt, sokat hangoztatott, hatékony összefogás: a bontási és felújítási munkálatokban bőven részt vállaltak a szülői munkaközösség, a pedagógusok, diákok és helyi vállalkozók egyaránt. Sőt, a következő évben, önerőből az épület külseje is megújult.

2018-ban a dunaújvárosi Csigadombi Waldorf Óvoda nyert ereszcsatornát, amely addig hiányzott az épület addigra felújított előtetőjéről. Mióta felkerültek az épületre a PREFA által felajánlott ereszcsatornák az óvoda immáron gyűjti az esővizet és az előtető beázása is megszűnt az oromfal felől. Az ereszcsatorna így nem csupán a funkcióját tölti be, de szerep jut neki az épület állagának megóvásában is.

2019-ben a debreceni Fény Felé Alapítvány Kincsesláda Házának megújulásában segített a cég, ahol az ereszcsatorna egy nagyobb volumenű felújítás része volt. Az elkészült vadonatúj épületegyüttes tartós fogyatékkal élők bentlakásos intézménye, hiánypótló és példaértékű a környéken.

2020-ban a gávacsencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde nyerte el a PREFA támogatását, ahol az ereszcsatorna cseréjével sikerült megakadályozni az épületben addig fennálló beázást. Ebben az évben támogatást kapott még Szokolya Község, Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde új projektje, ahol egy régi tanítói lakás ifjúsági közösségi házzá való alakítása volt a beruházás célja.

2021-ben ismét két intézménnyel bővült a PREFA díjazottak köre. A Kis Bálint Református Általános Iskola, valamint a mezőgyáni Református Misszió Egyház község került a támogatottak körébe. Nekik 2022 év végéig kell befejezniük a felújítási munkálatokat.